Välkommen till Sjukgymnastmottagningen Greven

Vi bedriver sjukgymnastik och vår inriktning är uppträning och behandling av skador och sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen.

Vi har avtal med Region Värmland och är en del av den offentligfinansierade privata sjukvården. Verksamheten är evidensbaserad. Det vill säga att den grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi tar emot patienter med och utan remiss.

Patientavgiften är 200 kr. Högkostnadsskyddet gäller.