Skoinlägg

Vi använder oss av Balkefors comfort system med belastad avgjutning. Efter att ha analyserat dina besvär gör vi en undersökning där vi undersöker höft, knä och fot. Vi gör en gånganalys och tittar även på hur du slitit dina gamla skor. Denna undersökning ligger sedan till grund för hur vi gjuter sulan.

Sulan gjuts stående där vi korrigerar eventuella felställningar och vi kan efterjustera om det behövs. Inlägget slipas till för att passa skon och du kan använda det direkt. Det är därför viktigt att du tar med skor som inläggen oftast skall användas i.

Föreläsningar

Vi håller föreläsningar inom speciella områden. Bland annat artros, idrottsmedicin och träning för äldre.
Kontakta oss för mer information om våra tjänster.